Home Disclaimer

Disclaimer

Website: home-coach.be

Gebruiker: bezoekers van de website 

Bedrijf: Home Coach bv

Het onderstaande is van toepassing op onze website:

  • Door de website te bezoeken stemt u in met onze disclaimer. 
  • Home Coach werkt de inhoud van de website regelmatig bij en actualiseert de website regelmatig. Ondanks deze inspanningen, is het mogelijk dat inhoud van deze website onvolledig of verouderd is. 
  • Home Coach geeft op geen enkele wijze garantie over de juistheid of volledigheid van de informatie die op deze website wordt geraadpleegd. 
  • Home Coach biedt geen garantie over de veiligheid van onze website en kan zodoende niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade die direct of indirect wordt geleden door het gebruik van onze website. 
  • Home Coach is niet verantwoordelijk voor pagina’s van externe partijen waar naar verwezen wordt. 
  • Home Coach verschaft informatie op haar website, zonder enkele garantie of waarborg. Aan de informatie op de website kunnen op geen enkele wijze rechten aan worden ontleend.
  • Home Coach kan niet aansprakelijk worden gesteld voor welke schade dan ook geleden wordt door het gebruik van de informatie op onze website. 
  • Home Coach kan de website naar eigen inzicht en op ieder gewenst moment veranderen of beëindigen. 
  • Home Coach kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van wijzigingen op of beëindiging van haar website. 
  • De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het gebruik van alle informatie die gegeven wordt op onze website.